Folgen

Hur redigerar jag min runda och loggar av den på webbpanelen?

Följ stegen nedan för att redigera din runda på webbpanelen:
1) Logga in på ditt Shot Scope-konto på instrumentpanelen https://dashboard.shotscope.com.
2) Gå in i redigeringsprocessen för din valda runda. Klicka här för information om hur du gör det.
3) Du kommer att se en pop-up som bilden nedan när du har startat inloggningsprocessen. Den första uppgiften du måste slutföra är att bekräfta ditt handikapp. Klicka på listrutan bredvid texten "Bekräfta handikapp". Använd sedan musen för att bläddra uppåt och nedåt tills du ser handikappnumret som är tillämpligt på dig, när du ser det klickar du på numret.

    

4a) Nästa steg är att välja vilka teor du spelade. Klicka på rullgardinsmenyn "Välj tees", du kan välja bland alla tillgängliga tees. Om din tee-ruta inte finns på listan kan du skapa en tee genom att klicka på plustecknet bredvid listrutan
   
4b) Om du behöver skapa en uppsättning tees, följ dessa instruktioner. Först väljer du färgen på tees genom att klicka på rullgardinsmenyn under 'Lägg till tees' och klicka på den färg som är tillämplig för dig. Gå sedan igenom vart och ett av hålen och se till att klappet för varje hål är korrekt. När du är nöjd med alla pars klickar du på knappen "Komplett". Du kommer sedan tillbaka till huvudsidan för avstängning och din nyskapade tee kommer att väljas.

   
5a) Nästa steg är att redigera omgången, klicka på 'Redigera' för att starta redigeringsverktyget.

5b) Hur man väljer ett skott vid redigering.
Det finns två olika sätt att välja ett skott:

Klicka på noden på kartan över det skott du vill redigera eller klicka på numret på skottlistan som motsvarar det skott du vill välja.


5c) Hur man flyttar platsen för ett skott.
Klicka och dra noden för den önskade bilden till den nya platsen på kartan. Efter att ha lyckats flytta skottet beräknas avstånden för alla respektive skott automatiskt såväl som den nya lögnstypen för skottet.

5d) Ändra plats för en stift.
När man redigerar en runda kan användarna ändra stiftets placering. Klicka och dra nålen till önskad plats.
5d) Hur man tar bort ett skott.
Välj först det skott du vill ta bort. För det andra klickar du på det röda 'X' till höger om skottpanelen, detta kommer att föra fram en pop-up med dessa alternativ;
"Ja, radera!" - Om du klickar på detta raderas bilden permanent
'Avbryt' - Skottet raderas inte och du kommer tillbaka till redigeringsskärmen


5e) Hur man lägger till ett straffskott.
För att lägga till ett straffskott i redigeringen, välj det skott där straffen inträffade, klicka på "Straff" -knappen följt av "Lägg till" -knappen.

5f) Hur man lägger till en förlorad boll.
För att klassificera ett straffskott som en förlorad boll, välj det skott du tappade bollen på och klicka sedan på ikonen 'Förlorad'. När du har gjort det, flytta "X" -noden till det du tappade bollen och ett straffskott läggs automatiskt till. Resten av hålet kommer nu att vara i rätt ordning.

5g) Hur man lägger till bilder.
Välj först bilden före det saknade skottet. För det andra, klicka på knappen i skjutpanelen som säger "Skott". Slutligen, klicka på "Lägg till" -knappen, detta kommer att infoga ett nytt skott i din runda. När det nya skottet har lagts till kan du sedan redigera skottet för att återspegla vad som hände på banan.


5h) Hur man lägger till utslagsbilder.
För att lägga till ett saknat tee-skott väljer du knappen "Lägg till saknad tee-skjut" som sitter under hålnumret. När du klickar på knappen "Lägg till saknad tee-skott" visas en popup-ruta. Välj "Lägg till" -knappen så kommer den saknade utslagsplatsen att läggas till i hålet.


5i) Hur man ändrar klubben som används för ett skott.
Välj först bilden genom att klicka på skottnumret som motsvarar det skott du vill ändra. För det andra klickar du på rullgardinspilen bredvid klubben du vill ändra. Slutligen bläddrar du i rullgardinsmen tills du hittar klubben du vill byta till och klicka på den.


5j) Hur man markerar ett skott som ett positionsskott.
Välj bilden du vill redigera och klicka på ikonen 'Positional'. Ikonen blir grön och bekräftar att skottet har markerats som ett positionsskott.


5k) Spara dina redigeringar.
När du är klar med redigeringen klickar du på knappen "Spara och avsluta", som finns längst ner till höger på sidan. Detta öppnar en popup-ruta som ber dig bekräfta att du är klar med redigeringen. För att se till att dina ändringar sparas klickar du på knappen "Spara och avsluta". Klicka på "Avsluta utan att spara!" kommer att göra att du förlorar alla ändringar du har gjort i den valda rundan.


6) Nästa steg är att bestämma om du vill att rundan ska bidra till din statistik. Som standard väljs varje runda för att inkluderas i din statistik. Om du inte vill att rundan ska inkluderas i din statistik klickar du på den gröna kryssrutan bredvid texten "Inkludera denna runda i din resultatstatistik".

7) Det sista steget är att klicka på den blå "Sign Off" -knappen längst ner på pop up. Detta kommer att underteckna avrundningen och uppdatera din statistik i enlighet därmed.

War dieser Beitrag hilfreich?
14 von 15 fanden dies hilfreich
Haben Sie Fragen? Anfrage einreichen

0 Kommentare

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.
Powered by Zendesk