Följ

Ställa in dina taggar

De 16 taggarna som du får med ditt Shot Scope är en del av produktens prestandaspårningskapacitet och bör skruvas in i dina klubbar så att de automatiskt kan spåras.

Taggar måste sättas in ordentligt i greppet, se till att du skruvar in rätt tagg i varje klubb så att den matchar din My Bag-uppsättning.

Skruva in taggarna genom att vrida taggen medurs medan du applicerar en svag nedåtkraft.

mceclip0.png

Alla 16 taggar är märkta med initialen till en populär klubb. Det är bästa praxis att matcha lämplig tagg med motsvarande klubb, till exempel skulle "D" -taggen skruvas in i din förare men så länge taggarna matchar med din My Bag-uppsättning spelar det inte så mycket ut.

Om du har ett motviktgrepp kanske du inte kan passa taggen i greppet. Klicka här för mer information.

Var denna artikel till hjälp?
24 av 38 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk