Följ

Hur du tar hand om din klocka

Rengör klockan med en fuktig trasa eller pappershandduk. Spraya inte våta rengöringsmedel direkt på din Shot Scope-klocka.

Utsätt inte din klocka för extremt höga eller låga temperaturer.

För inte din klocka i kontakt med några vassa föremål. Eftersom detta kan orsaka repor och skador.

Försök inte att reparera, modifiera eller demontera ditt Shot Scope; den innehåller inga komponenter som kan servas av användaren, och garantin upphör att gälla.

Använd den medföljande USB-kabeln för att ladda klockan med USB-kompatibla portar.

Om ditt Shot Scope-band sjunker i en vätska eller en vätska kommer i kontakt med klockan, stäng av klockan, torka av överskott av vätska från bandets yta och placera bandet i ett torrt område i 24 timmar. I de flesta fall bör bandet starta och fungera korrekt när det är helt torrt.

Var denna artikel till hjälp?
2 av 14 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk