Följ

Hur du redigerar och loggar av en runda i mobilappen

Följ instruktionerna nedan för att redigera och logga ut din runda:

1) Logga in på ditt konto.
2) Navigera till signeringsprocessen. Klicka här för att se instruktioner om hur du navigerar till signeringsprocessen.
3) Den första delen av signeringsprocessen bekräftar ditt handikapp. Klicka på rullgardinssektionen under texten 'Välj ditt handikapp'. Välj alternativ som visas för dig från alternativen som visas.


4) Nästa steg är att välja de tees du spelade från. För att välja tee, tryck på rullgardinsmenyn bredvid texten "välj tee" och tryck sedan på tee du spelade från.Om de tees som du spelade från inte finns i listrutan kan du skapa en ny uppsättning genom att klicka på plusikonen. En gång på skärmen 'Lägg till tees', tryck på rullgardinsmenyn och välj namnet på de tees du vill skapa. Du måste sedan gå igenom vart och ett av hålen och kontrollera att parsarna är korrekta, när du är glad är paret för hålet korrekt genom att trycka på 'Nästa' -knappen längst ner på skärmen. När du har gått igenom alla hål klickar du på knappen "Komplett" så kommer de nya utslagen skapas.
 


5) Det femte steget är att redigera omgången. Klicka på 'Redigera' för att starta redigeraren. Du måste gå igenom varje hål och se till att uppgifterna är korrekta. Om något behöver ändras, följ instruktionerna nedan:


5a) Hur man väljer ett skott

För att välja en bild, tryck på etiketten med klubb-ID och avståndsträff på den. När den väl har valts ska etiketten markeras rött.

En bildpanel visas längst ner på skärmen. Denna instrumentbräda kommer att innehålla:

* Klubben används

* Ljugyp

* Avstånd hit

* Avstånd från vänster till hål

* Fler alternativ som inkluderar - Radera skott, Markera som förlorad boll och markera som Positionsskott

5b) Hur man flyttar platsen för ett skott (Klicka här för bilder)

Tryck och håll på skottetiketten du vill flytta. Sedan försvinner sedan etiketten och ersätts av ett mål. Flytta mitten av målet till en ny position på banan för att uppdatera platsen för skottet.

5c) Hur man lägger till en ny bild (Klicka här för bilder)

Klicka först på den blå plusknappen längst ner till höger på skärmen. Detta leder dig till en skärm med en lista över klubbarna i din väska. Rulla och knacka på klubben som användes för det nyligen tillagda skottet. Om din klubb inte finns på den här listan kommer du bredvid att spara dina ändringar och lägga till en klubb i My Bag-funktionen och skapa den klubben innan du återvänder till redigeringsfunktionen.

5d) Hur man tar bort en bild (Klicka här för bilder)

Välj först bilden genom att knacka på skottetiketten. För det andra väljer du fler alternativ (tre prickar på höger sida av bildpanelen) och knackar där där står 'Delete Shot'. En pop-up visas sedan med alternativen "Avbryt" eller "Radera", klicka på alternativet "Radera".

5e) Hur man lägger till en straff i mobilredigering (Klicka här för bilder)

Klicka först på den blå plusknappen längst ner till höger på skärmen. Detta leder dig till en skärm med en lista över klubbarna i din väska och ett alternativ till "Lägg till straffskott". Detta kommer att skapa en pop-up med tre alternativ:

* Lägg till två skott - lägger till två straffbilder till dina data

* Lägg till ett skott - lägger till ett straffslag i dina data

* Avbryt - Lägg inte till några straffskott och ger dig skärmen med klubblistan.

5f) Hur man markerar ett skott som en förlorad boll

Välj först bilden genom att knacka på skottetiketten. För det andra väljer du fler alternativ (tre prickar på höger sida av bildpanelen) och knackar där det står 'Lost Ball'. Detta kommer automatiskt att lägga till ett straffskott och producera ett skott med en svart X som etikett. Dra X-märkt skott till ungefär där det förlorade skottet hamnade.

5g) Hur man markerar ett skott som en position

Välj först bilden genom att knacka på skottetiketten. För det andra väljer du fler alternativ (tre prickar till höger om instrumentbrädan) och tryck på där det står 'Positional Shot'. Om du öppnar dialogrutan igen blir texten "Positional Shot" grön.

5h) Hur man ändrar klubben som används för en bild (Klicka här för bilder)

Välj först bilden genom att knacka på skottetiketten. För det andra, klicka på klubb-ID på vänster sida av skottpanelen. Genom att trycka på detta kommer du direkt till en skärm med hela klubben i din väska. Bläddra sedan och tryck på rätt klubb som användes för bilden.

5i) Hur man redigerar mina putts (Klicka här för bilder)

För att redigera putts måste du först gå in i det gröna visningsläget. För att göra detta, tryck på den gröna ikonen längst upp till höger på skärmen. Detta zoomar kartan in i det gröna och gör det möjligt att visa bilderna. Sedan redigerar du dessa bilder på samma sätt som alla andra bilder.

5j) Hur man flyttar stiftpositionen (Klicka här för bilder)

Stiftpositionen kan flyttas precis som skott. Tryck och håll på etiketten 'Pin' och dra målet till den plats där stiftet låg.

5k) Hur man lämnar grön vy

Tryck på X längst upp till höger på skärmen för att lämna grön vy.

5l) Hur man navigerar mellan hål i mobilredigering (Klicka här för bilder)

För att ändra hålet redigerar du bara genom att klicka på numret längst ner på skärmen som motsvarar det hål du vill redigera. När du går till ett annat hål kommer det föregående hålet att uppdateras med en grön biljett som indikerar att detta hål har redigerats och du är nöjd med det.

5m) Hur jag sparar mina redigeringar på mobilapparna

För att spara dina redigeringar, tryck på spara-knappen längst upp till höger på skärmen. Detta kommer att skapa en pop-up med två alternativ:

"Fortsätt redigering" - Detta tar bort popup-fönstret och låter dig fortsätta redigera dina data.

"Spara ändringar" - Detta kommer att spara de ändringar du har gjort och återgå till skärmen för avstängning.

5n) Hur jag lämnar redigeraren

Klicka på X längst upp till vänster på skärmen för att avsluta redigeraren när som helst. Detta kommer att avsluta redigeraren och tar dig tillbaka till sidan Avstängning.

6) Det sista steget innan du signerar avrundningen är att bestämma om du vill inkludera din omgång i din prestationsstatistik eller inte använda kryssrutan. Rutan är kryssad för att inkludera i din statistik som standard. För att inte ta med i din statistik, tryck på rutan för att avmarkera.

7) När du är helt nöjd med din runda klickar du på knappen "Logga av" för att slutföra processen. För att 'Sign Off' ska vara aktiverat måste du ha sett minst ett hål i redigeringen. Om du gör några redigeringar till en tidigare inloggad runda måste du trycka på avstängning för att bekräfta dessa ändringar.

Var denna artikel till hjälp?
2 av 3 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk