Följ

Hur man flyttar platsen för ett skott på mobilredigeringen


Tryck och håll på skottetiketten du vill flytta. Sedan försvinner sedan etiketten och ersätts av ett mål. Flytta mitten av målet till en ny position på banan för att uppdatera platsen för skottet.

Var denna artikel till hjälp?
3 av 4 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk