Följ

Vad är P-AVG (prestanda medelavstånd)?

Prestationsgenomsnitt avlägsnar alla överblivna bilder (både bra och dåliga) för att ge golfaren en riktig representation av avståndet som en väl slagen golfskott reser. Problemet med det genomsnittliga avståndet är att om du träffar ett träd 40 meter framför dig ingår detta i den statistiken.

När vi beslutar hur långt du träffar varje klubb, föreslår vi att du tar P-AVG-avstånd över genomsnittliga avstånd.

Alla skott som är markerade som ett positionsskott eller ett skott inom 50 meter från stiftet ingår inte i varken Avg eller P-Avg-beräkningarna.

Var denna artikel till hjälp?
154 av 160 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk