Följ

Vad som betraktas som en Tee Shot, ett tillvägagångssätt, ett kort spelskott och en putt

Tee Shot: Alla skott tagna från tee boxen på ett hål bortsett från par 3's. Par 3 tee-skott betraktas som en strategi för statistiken.

Tillvägagångssskott: Alla skott som tas utanför 50 yards av stiftet och inte är utslagsskottet. Par 3 tee-skott är också närmar sig.

Kortspelsbilder: Alla skott tagna inom 50 meter från stiftet som inte finns på grönt.

Sätta: Skott som tas på det gröna betraktas som en putt.

* Endast Tee Shots och tillvägagångssätt beaktas vid beräkningen av medelavståndet för varje klubb i väskan.

Var denna artikel till hjälp?
10 av 10 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk